Skip to main content

Bilateralni sporazumi

 

R.BR

INSTITUCIJA

VRSTA SPORAZUMA

DATUM POTPISIVANJA

1

Faculty of Health sciences Novo

Mesto, Slovenia  (obnovljen)

Memorandum o bilateralnoj saradnji

28.10.2020.

2

Institut za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu

Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji

6.08.2020.

3

AU ,,Milica“ Šabac

Ugovor o saradnji

15.06.2020

4

Apoteka ,,Dragačevo“ Čačak

Ugovor o saradnji

03.06.2020

5

ZU Apoteka ,,Dr Ristić“ Beograd

Ugovor o saradnji

01.06.2020

6

ZU apoteka ,,Tilia farm“ Loznica

Ugovor o saradnji

01.06.2020

7

ZU Apoteka ,,Melisa“ Šabac

Ugovor o saradnji

01.06.2020

8

AU „Lilly drogerie“ Beograd

Ugovor o saradnji

27.05.2020

9

AU „Vegafarma“ Valjevo

Ugovor o saradnji

07.05.2020

10

ZU Apoteka ,,Janković“ Novi Sad

Ugovor o saradnji

04.05.2020

11

ZU Apoteka ,,Bogdanfarm“ Vučje

Ugovor o saradnji

03.04.2020

12

Apoteka ,,Filly farm“ Ćuprija

Ugovor o saradnji

04.03.2020

13

Lillypharm Ćuprija

Ugovor o saradnji

04.03.2020

14

Apoteka ,,Divizma“ Jagodina

Ugovor o saradnji

04.03.2020

15

AU ,, BioPharm“ Valjevo

Ugovor o saradnji

04.03.2020

16

ZU ,,Aleksandar pharm“ Vrnjačka Banja

Ugovor o saradnji

04.03.2020

17

AP ,,Belladonna“ Ćuprija

Ugovor o saradnji

04.03.2020

18

AU ,,Eliksir“ Beograd

Ugovor o saradnji

04.03.2020

19

Apoteka ,,Biolek“ Novi Pazar

Ugovor o saradnji

04.03.2020

20

ZU apoteka ,,Bosfor“ Novi Pazar

Ugovor o saradnji

04.03.2020

21

Апотека ,,Здравље лек“  Крагујевац

Ugovor o saradnji

04.03.2020

22

Apoteka ,,Hygia“Čačak

Ugovor o saradnji

04.03.2020

23

Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija

Sporazum o saradnji

22.01.2019.

24

ZU „Filly farm“ Velika Plana

Ugovor o saradnji

26.06.2019

25

Ljekarna ,,Vukoja“ Požega

Ugovor o saradnji

26.06.2019

26

ZUA ,,Sveti Sava“ Leskovac

Ugovor o saradnji

10.06.2019

27

ZU „Molika“ Beograd

Ugovor o saradnji

05.06.2019

28

Lekamed 2014“ Novi Pazar

Ugovor o saradnji

01.06.2019

29

ZU ,,Vaše zdravlje“ Vukovar

Ugovor o saradnji

27.05.2019

30

ZU Apoteka ,,Biopharm“ Valjevo

Ugovor o saradnji

20.05.2019

31

ZU Apoteka ,,Sunce“ Beograd

Ugovor o saradnji

16.05.2019

32

Apoteka ,,Lek - 2“ Smederevo

Ugovor o saradnji

06.05.2019

33

ZU Apoteka ,,Atlić“  Ub

Ugovor o saradnji

06.05.2019

34

ZU Apoteka “Valjevo” Valjevo

Ugovor o saradnji

29.05.2018

35

Ljekarna “Vesna Topol” Požega

Ugovor o saradnji

15.05.2018

36

ZU Apoteke “Lili” Beograd

Ugovor o saradnji

03.05.2018

37

ZU Apoteka “Tilia farm” Vukovar

Ugovor o saradnji

26.04.2018

38

Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad

Sporazum o učešću u izvođenju st.programa

02.10.2017

39

Ljekarna “Mandys pharm” Zagreb

Ugovor o saradnji

14.07.2017

40

Ljekarna “ Vukoja” Požega

Ugovor o saradnji

20.06.2017

41

ZU Apoteka “Bela ruža” Sremska Mitrovica

Ugovor o saradnji

20.06.2017

42

ZU Apoteka “Melisa” Beograd

Ugovor o saradnji

15.06.2017

43

ZU Apoteka “Belladonna” Bogatić

Ugovor o saradnji

13.06.2017

44

Ljekarna “Berry” Virovitica

Ugovor o saradnji

09.06.2017

45

ZU Apoteka “Breza” Šabac

Ugovor o saradnji

22.04.2017

46

Alfa BK Univerzitet Beograd

Sporazum o saradnji

24.01.2017

47

Faculty of Health sciences Novo

Mesto, Slovenia (istekao)

Memorandum o bilateralnoj saradnji

21.10.2016

48

Visoka zdravstvena škola strukovnih

studija - Beograd

Sporazum o saradnji

24.05.2016

49

Visoka tehnička-tehnološka škola strukovnih studija u Kruševacu

Sporazum o saradnji

25.11.2015

50

Univerzitet Singidunum,

Poslovni fakultet Valjevo

Ugovor o zajedničkom studijskom program

30.10.2015

51

Horti centar - edukativni centar

"Balkan GreenHouse", Sveti Nikola, Makedonija

Memorandum o saradnji

25.06.2015

52

Visoka poljoprivredna škola

strukovnih studija, Šabac

Sporazum o saradnji

10.02.2014

53

Megatrend univerzitet, Fakultet za

biofarming - Beograd

Sporazum o saradnji

07.03.2014.

54

Institut za ekonomiku poljoprivrede,

Beograd (istekao)

Ugovor o poslovno- tehničkoj saradnji

21.02.2014

55

Psihološko savjetovalište za studente

Studentskog kulturnog centra Niš

Sporazum o saradnji

20.02.2014

56

Udruženje za hipertenziju prevenciju

infarkta i šloga – HISPA – Beograd

Sporazum o saradnji

01.10.2014.

57

"Galenika" a.d. Beograd

Sporazum o saradnji

17.11.2010

58

"ZADA" Pharmaceuticals, fabrika za

proizvodnju farmaceutskih proizvoda

Sporazum o saradnji

15.11.2010

59

JUGOREMEDIJA" fabrika lijekova

a.d. Zrenjanin

Sporazum o saradnji

15.11.2010

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.