Skip to main content

Fakulteti

Univerzitet „Bijeljina" Bijeljina

Fakulteti

STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA NA UNIVERZITETU

Naučne oblasti

Naučna polja

Studijski program

Medicinske i zdravstvene nauke

Osnovna medicina

Integrisane akademske studije farmacije

Zdravstvene nauke

Sestrinstvo

Poljoprivredne nauke

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja

Ostale poljoprivredne nauke

 

Agroekonomija

 

Društvene nauke

Psihologija

Osnovne akademske studije psihologije

MODELI STUDIJSKIH PROGRAMA

C I K L U S

I – osnovne

II – master

III - doktorske

Fakultet zdravstvenih studija

3 godine

 

 

Farmaceustski fakultet

5 godina – integrisane studije

 

Fakultet za psihologiju

4 godine

 

 

Poljoprivredni fakultet

opšti smjer

4 godine

 

 

Agroekonomija

4 godine

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.