Skip to main content

Održan “online pre kick-off“ sastanak

Dana 17. 3. 2023. održan je “online pre kick-off“ sastanak projektnih partnera u okviru projekta GROWTH (Greening Relevance in Operations in Western-Balkans Tertiary-Education Habitats). Sastanak je iskorišten za predstavljanje projektnih zadataka, projektne strukture, odgovornosti, ali i za međusobno povezivanje projektnih partnera. Svi projektni partneri su uzeli učešće, tako da su sastanku prisustvovali predstavnici Njemačke Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Slovačke Slovenska Polnohospodarska Univerzita v Nitre, Srbije Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija, Crne Gore Univerzitet Adriatik Bar i Socio ekonomski centar Crne Gore, i Bosne i Hercegovine Sveučilište Hercegovina, Visoka škola CEPS i Univerzitet Bijeljina.

GROWTH projekat ima za cilj implementaciju zelene tranzicije putem brige o okruženju i uvođenjem metodologija zelene prakse u učenje, nastavu i istraživanje.  


On 17th March 2023 an "online pre-kick-off" meeting of the project partners was held within the GROWTH (Greening Relevance in Operations in Western-Balkan Tertiary-Education Habitats) project. The meeting was used to present project tasks, project structure, responsibilities, but also to connect project partners. All project partners took part, so the meeting was attended by representatives of Germany's Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Slovakia's Slovenian University of Agriculture in Nitra, Serbia's Academy of Educational Medical Vocational Studies, Montenegro's Adriatic Bar University and the Socioeconomic Center of Montenegro, and Bosnia and Herzegovina, University of  Herzegovina, CEPS University College and University of Bijeljina.

The GROWTH project aims at implementing the green transition by taking care of the environment and introducing the methodology of green practice in learning, teaching and research.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.