Skip to main content

POČINJU PRIPREME ZA VIRAL HAKATON U BANJA LUCI

Krajem maja mjeseca u okviru VIRAL projekta, u kojem je Univerzitet “Bijeljina” jedan od partnera, organizuje se takmičenje studenata - hakaton (STUDENT PITCHING COMPETITIONS –HACKATONS) u Banjoj Luci za studente univerziteta u Banja Luci, Tuzli i Bijeljini.

U cilju bližeg upoznavanja studenata u Bijeljini sa predstojećim hakatonom, dana 26.04.2021. godine (ponedeljak) sa početkom u 09:30h na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta “Bijeljina” biti će organizovana informativna radionica u cilju animacije studenata za učešće u hakatonu. Osim učesnika sa Univerziteta u Bijeljini kao jednog od partnera na projektu, radionici će prisustvovati i predstavnici Inovacionog Centra Banja Luka i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Radionica je jedinstvena prilika za studente da se upoznaju sa karakteristikama hakatona i načinom prijavljivanja, kao i sva ostala pitanja od interesa.

Radionica će biti održana uz maksimalno uvažavanje epidemioloških mjera. 

Za više informacija: aleksandar.zivotic.bn@gmail.com 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.