Skip to main content

Ishod procesa učenja

Farmaceutski fakultet

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja: 

Nakon savladanog studijskog programa Integrisane akademske studije Farmacije studenti stiču kompetencije za primenu teorijskog znanja, vještina i standarda profesionalne komunikacije u toku obavljanja stručne i naučne djelatnosti.

1. Programski sadržaj ovog studija omogućiće studentima

 • Hemijsku strukturu lijekovitih supstanci (sintetskih, polusintetskih i prirodnog porijekla)

 • Osobine ekscipijenasa za izradu lijekova i dijetetskih preparata

 • Tehnološke postupke i opremu za magistralnu, galensku i industrijsku proizvodnju lijekovitih i dijetetskih preparata

 • Farmakološko djelovanje ljekovitih supstanci

 • metode kvalitativne i kvantitativne analize u farmaciji

 • metode farmaceutske analize i kontrole lijekova

 • principe racionalne fitoterapije

 • principe pravilne ishrane kao faktore očuvanja zdravlja

 • interakcije, neželjene i toksične efekte lijekova

 • principe delovanja organizma na lijek

 • poznavanje zakonske regulative i zahtjeva ICH, FDA, USP, Ph. Eur.

 • principe promocije zdravlja i sprečavanja bolesti;

b)      Primenu znanja i vještina:

 • operativno korišćenje analitičkih tehnika i metoda

 • samostalno obavljanje kvalitativne i kvantitativne analize u farmaciji

 • procenu i tumačenje podataka laboratorijskih ispitivanja

 • bezbijedno rukovanje hemijskim i farmaceutskim materijalom

 • predviđanje rizika za farmaceutske procedure i praksu

 • izradu magistralnih i galenskih lijekovitih i dijetetskih preparata

 • učešće u timovima za izvođenje/praćenje i unapređenje procesa proizvodnje lijekovitih, dijetetskih proizvoda i medicinskih sredstava

 • prepoznavanje osnovnih simptoma i znakova bolesti

 • poznavanje mogućih i prepoznavanje simptoma interakcija, neželjenih i toksičnih efekata lijekova

 • sposobnost komunikacije sa pacijentima, lijekarima, drugim zdravstvenim radnicima i javnošću

 • planiranje, dizajniranje i rad na istraživačkim projektima

c)      Ispoljava  sposobnost da:

 • generiše i kritički procenjuje informacije i podatke

 • samostalno uči i planira sopstveno usavršavanje

 • koristi stručnu literaturu

 • uspješno samostalno i timski radi

 • uspješno izvršava radne zadatke;

 • prepoznaje i riješava probleme

 • donosi odluke i postavlja ciljeve zdravstvene njege;

  2. Posebni ishodi procesa učenja

Studenti treba da izgrade i unaprijede:

 • Odnos sa pacijentima i kolegama - profesionalni odnos sa pacijentima i kolegama, bez predrasuda, u odnosu na jezik, kulturu, pol,  rasu i načina života,
 • Profesionalne standarde: svijest o moralnoj i etičkoj odgovornosti u radu; svijest da uvek treba da teže najvišem mogućem kvalitetu u radu; svijest o značaju zdravlja, liječenja i profilakse.
 • Farmaceutsku struku, koja sa svoje strane doprinosi zdravlju satnovništva kroz kvalitetnije liječenje i bolju i efikasniju prevenciju.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.