Skip to main content

Komisija za obezbjeđenje kvaliteta

Shodno Pravilniku o obezbjeđenju kvaliteta na Univerzitetu “Bijeljina”  Komisija za obezbjeđenje kvaliteta ima sljedeće nadležnosti:

 1. priprema politiku osiguranja kvaliteta, strategije razvoja i osiguranja kvaliteta kao i akcione planove za njihovo sprovođenje i formira prijedlog Senatu za njihovo konačno usvajanje;
 2. prati ostvarivanje Strategije, standarda i procedura obezbjeđenja kvaliteta i predlaže mjere za otklanjanje uočenih slabosti u cilju poboljšanja kvaliteta;
 3. predlaže Senatu Univerziteta konkretne projekte i aktivnosti;
 4. podstiče inovacije i razvoj u cilju obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta;
 5. promoviše izgradnju kulture kvaliteta na Univerzitetu i članicama Univerziteta;
 6. definiše standarde, kriterijume i indikatore kvaliteta;
 7. definiše kriterijume kvalitetnog funkcionisanja Univerziteta;
 8. razvija  postupke  spoljašnjeg i unutrašnjeg vrednovanja, metode za istraživanje različitih aspekata kvaliteta obrazovanja, kao i različitih ciljnih grupa (studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovodilaca, poslodavaca);
 9. priprema prijedloge poboljšanja standarda, procedura i metoda provjere kvaliteta u skladu sa standardima Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta;
 10. planira i priprema aktivnosti u vezi sa praćenjem i kontrolom kvaliteta na Univerzitetu i njegovim članicama;
 11. razmatra i ocjenjuje rad Odbora za obezbjeđenje kvaliteta;
 12. nadzire i kontroliše provođenje postupka samovrednovanja;
 13. po potrebi predlaže vanredno samovrednovanje u pojednim oblastima;
 14. podnosi izvještaje i obavještava Senat Univerziteta o stanju u oblasti kvaliteta;
 15. obrazuje radna tijela Komisije za obezbjeđenje kvaliteta;
 16. pruža savjete i preporuke članicama Univerziteta;
 17. organizuje seminare iz oblasti obezbjeđenja kvaliteta;
 18. obavlja i druge poslove od značaja za unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada u skladu sa Zakonom i drugim opštim aktima Univerziteta.
   

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.