Skip to main content

Ocjenjivanje studenata

Uspješnost studenata u savlađivanju pojedinog nastavnog predmeta kontinuirano se prati tokom nastavne godine.

 

Tabela 1. Skala vrednovanja rada u zavisnosti od broja ostvarenih bodova

RB.

OSTVARENI BODOVI

OCJENA

1.

< 50

5 (pet)

nije položio

2.

51-60

6 (šest)

dovoljan

3.

61-70

7 (sedam)

dobar

4.

71-80

8 (osam)

vrlo dobar

5.

81-90

9 (devet)

odličan

6.

91-100

10 (deset)

odličan – izuzetan

 

 

Tabela 2. Vrednovanje rada studenata prema odnosu predispitnih i ispitnih aktivnosti

 

VREDNOVANJE RADA STUDENATA

 

PREDISPITNE OBAVEZE

ZAVRŠNI ISPIT

 

Prisustvo i aktivnosti na predavanjima i vježbama

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

Bodovi

50

50

Ukupno

bodova

100

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.