Skip to main content

Projektni sastanak u Banjoj Luci

Radni sastanak članova konzorcijuma projekta VIRAL održan je na Poljoprivrednom fakultetu u Banjoj Luci, gdje se govorilo o organizaciji prvog virtuelnog EXPO događaja koji će se održati 16.11. i 17.11.2021, kao i o kursevima i treninzima u sklopu projekta.

Tokom boravka u Banjoj Luci, naše kolege su posjetile destileriju „Agro voće“, Eksperimentalno-edukacioni centar Poljoprivrednog fakulteta u Aleksandrovcu, kao i zadrugu „Livač“ i tom prilikom imali priliku da degustiraju njihove proizvode.

Galerija

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.