Skip to main content

Repozitorijum

Autor Naslov Država Mjesto Izdavač Godina Pismo Vrsta gradje Studijski program
Peslać Nina Ekonomska analiza poslovanja porodično-poljoprivrednog gazdinstva Nikolić iz Alibunara BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Agroekonomija
Starinac Branko Infrastrukturna opremljenost u selima opštine Majdanpek BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Agroekonomija
Milunović Srđan Društvena pokretljivost stanovništva opštine Kolubarskog okruga BiH Bijeljina  Autor 2021 S, Ć ZR,TG Agroekonomija
Šapić Vladimir Međunarodne finansijske institucije BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Agroekonomija
Arsić Aleksandar Infrastrukturna opremljenost Zemuna kao gradske opštine grada Beograda BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Agroekonomija
Savkov Milorad Infrastrukturna opremljenost opštine Vršac BiH Bijeljina  Autor 2021 S, Ć ZR,TG Agroekonomija
Belić Andrijana Agrotehnika proizvodnje pasulja BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Agroekonomija
Stevanović Kristina Čuvanje zrna ječma u silosima Sveti Nikola d.o.o. Sečanj BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Agroekonomija
Jović Nevena Infrastrukturna opremljenost opštine Varvarin BiH Bijeljina  Autor 2021 S, Ć ZR,TG Agroekonomija
Milenković Tamara Toksičnost arena BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Puškić Sara Akutne i hronične komplikacije Diabetes mellitus BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Stojković Katarina Farmaceutski oblici prilagođeni pedijatrijskoj populaciji pacijenata BiH Bijeljina  Autor 2021 S, Ć ZR,TG IAS farmacije
Jerković Milorad Smernice u lečenju osteoporoze BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Maksimović Mirjana Kliničko-biohemijska dijagnostika sindroma policističnih jajnika BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Marković Ivana Akutni i hronični pankreatitis BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Božić Nataša  Toksikokinetika lijekova BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Đurić Biljana Upravljanje rizikom u farmaceutskoj industriji BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Pantelić Borka Komunikacione veštine kao faktor efikasnosti u farmaceutskom menadžmentu BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Ajdačić Milena Farmacija:umetnost, nauka i profesija BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Terzić Violeta Sprovođenja strateških metoda interesa profesije i zdravstva-uloga farmaceuta BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Vučelj Aida Izvori proučavanja razvoja farmacije BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Spasić Nataša Radni uslovi, osposobljavanje i osobine farmaceuta BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Stošić Jelena Uloga magistara farmacije u sistemu zdravstvene zaštite BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Pućo Marko Savremena farmaceutska praksa u apotekama BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Baletić Đorđe Diabetes mellitus tip 2 BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Trnovska Darina  Diabetes mellitus tip 1 BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Felbapov Andreja Smernice u lečenju hipertenzije BiH Bijeljina  Autor 2021 S, Ć ZR,TG IAS farmacije
Milenković Jovanka Marketing aktivnosti i mogućnosti u farmaciji BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Ilić Violeta Izrada tableta sa propolisom metodom vlažne granulacije BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Ristić-Stević Vesna Polarimetrijsko praćenje mutarotacije glukoze BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Pavićević Ljiljana Registracija leka u Republici Srbiji BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Trišić Svjetlana Smjernice u liječenju gojaznosti i metaboličkog sindroma BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Vićentijević Marija Ispunjenosti uslova za rad veleprodaje medicinskim sredstvima BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Bogojević Mina Biljni uroantiseptici BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG OAS farmacije
Nešić Ana Prijavljivanje neželjenog dejstva leka i odgovornost zdravstvenog radnika... BiH Bijeljina  Autor 2021 S, Ć ZR,TG IAS farmacije
Mihajlović Sava Misija u zdravstvu-misija u farmaciji BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Miljanović Bojana Karijera u farmaciji BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Radosavljević Igor Značaj menadžmenta u farmakopolitici BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Gajić Stefan Farmaceutski menadžment u privredi BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Filipović Sanja Organizacija procesa u veleprodaji lekova BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Šemsović Elvira Unapređenje menadžmenta u farmaciji BiH Bijeljina  Autor 2021 S, Ć ZR,TG IAS farmacije
Stajić Lazar Reklame farmaceutskih proizvoda BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Stojiljković Sanja Imunizacija protiv virusnih hepatitisa BiH Bijeljina  Autor 2021 S, Ć ZR,TG IAS farmacije
Vrtikapa Jovana Odnosi s javnošću i marketing komunikacije u farmaciji BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Stanić Nikolina Permanentno učenje i usavršavanje farmaceuta BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Zoranović Sava Promocija zdravlja i identifikovanje različitih faktora rizika za nastanak javno-zdravstvenih problema BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Milanović Nikola Izazovi i uloga farmaceuta u pružanju farmaceutske zdravstvene zaštite BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Holučlić Mersiha Farmaceut-stručnjak u različitim oblastima BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Vlaisavljević Sanela Karakteristične osobine i teorijska znanja farmaceuta BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Vuković Dragica Glavni zadaci farmaceuta u sprovođenju sistema zdravstvene zaštite BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Mitrović Nada : farmaceutska zdravstvena zaštita BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Miletić Džavić Sanja Farmaceut -pouzdan, brižan i obrazovan zdravstveni radnik BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Milošević Andrijana Biološki uzorci u toksikološko-hemijski analizama BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Zejnić Sanela Farmaceutska praksa i ishodi u farmaceutskoj delatnosti BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Mutić Biljana Farmakoterapija infekcija urinarnog trakta  BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Zlatanović Jelena  Ruska čaga (Inonotus obliques) BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Panajotović Katarina Lekovito bilje u terapiji respiratornih oboljenja  BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Gojković Stefan Lekovito bilje u terapiji kožnih oboljenja  BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Kolarević Pavle Liderstvo u farmaceutskom menadžmentu BiH Bijeljina  Autor 2021 S, Ć ZR,TG IAS farmacije
Ilić Marina Upravljanje lekovima BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Gligić Marija Smernice u lečenju srčane insuficijencije BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Mitrović Jelena Akutna trovanja beta-blokatorima BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Kajmaković Jelena Toksikološki značaj heroina BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Tramošljika Mladen Smjernice u liječenju srčane insuficijencije BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Zamolo Nikoleta Smjernice u primjeni kortikosteroida BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Igor Dević Sociologija zdravlja sa sistemom javnog zdravlja (promocija zdravlja, prevencija bolesti i tradicionalna medicina) BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Verica Čestić Akutno trovanje benzodijazepinima BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Aleksandra Tomić Teratogeno dejstvo lekova BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Jevtović Aleksanda Aktivna uloga farmaceuta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Stojanović Jelena Olovo u životnoj sredini i toksični efekti na ljudski organizam BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG IAS farmacije
Hukić, Dževdeta Samoubistvo gledamo kroz različite psihoterapijske pravce i teorije ličnosti BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG OAS psihologije
Sulejmanović Adelisa Grupno odlučivanje i nenasilno rješavanje ishoda socijalnih konflikata BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG OAS psihologije
Džindo Alisa Utjecaj razvoda za psihološke karakteristike majki i dece BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG OAS psihologije
Bajrić Larisa Uloga psihologa u radu sa oboljelima od graničnog poremećaja BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG OAS psihologije
Mustafić Nurdina Teorije, pregled i analiza emocija po vrstama BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG OAS psihologije
Mitić Aleksandra Metode i tehnike u socijalnoj psihologiji  BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG OAS psihologije
Mitrić Dejana Emocija u odnosima sa drugim ljudima: ljubav BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG OAS psihologije
Stanković Ivana Emocije u odnosima sa drugim ljudima: strah i prezir BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG OAS psihologije
Perković Stevan Analiza konkurentnosti agrarnog sektora Republike Srpske BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Stevanović Jelena Analiza podsticajnih mjera agrarne i ruralne politike Republike Srpske BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Dragović Milica Agrotehnika pšenice u uslovima suše BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Draganić Ljubica Pamuk kao uljana i tekstilna biljka BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Smiljanić Dušan GMO uticaj na poljoprivredu: prednost i štetnost BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Đerić Mirko Zaštita voćaka od grada BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Blagovčanin Anja Upotreba kamilice BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Miljković Miroslav Proizvodnja, primena i značaj čaura maka BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Simić Miloš Prerijsko proso kao energetski usev BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Jovanović Marko Biotehnološke metode u oplemenjivanju zemljišta BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Timotijević Vuk Analiza profitabilnosti proizvodnje breskve i nektarine u 2019. i 2020. godini na gazdinstvu Petrović BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Divac Uroš Ekonomska isplativost dobijanja biodizela iu suncokreta BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Radovanović Miloš Analiza uslova i rezultat proizvodnje pšenice na gazdinstvu Nikolić BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Antić Jelena Uticaj intenzivne agrotehnike na proizvodni potencijal pšenice BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Miražić Dragana Skladišta za čuvanje duvana BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Ilić Nikola Ekonomsko-finansijska analiza proizvodnje kukuruza na gazdinsvu Lalić iz Loznice BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Ivković Bojan Istorijat i razvoj konjarstva u Srbiji BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Milovanović Milan Mašine za sadnju krompira BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Bogdanović Bogoljub Ekonomska opravdanost proizvodnje jabuke na području opštine Smederevo BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Jocić Andrea Plodored u funkciji stabilne proizvodje pšenice i soje BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Pajić Zagorka Zaštita usjeva uljane tikve  BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Radošević Ana Uticaj sorte i lokaliteta na produktivnost pšenice BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Živanović Nikola Mere nege useva ricinusa  BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Božičković Borislava Hmelj ako sirovina u prehrambenoj, pivarskoj i farm. Industriji BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Živković Uglješa Ekonomsko-ekološka opravdanost dobijanja komposta i glistenjara...  BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Lukić Strahinja Mere nege i zaštite useva šećerne repe BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Krstov Marta Analiza uslova i rezultata proizvodnje soje na gazdinstvu Ilić  BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Popović Nemanja Značajnije osobine mlečnosti i plodnosti krava crno bele rase goveda BiH Bijeljina  Autor 2021 S, Ć ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Jevtić Rade Mere nege i zaštite useva suncokreta BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Perjančić Predrag Ekološki i ekonomski činioci prava proizvodnje "zdrave hrane"... BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Ilić Andrea Biomasa soje u funkciji zaštite životne sredine BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Dotlić Aleksandar Agrotehnika proizvodnje kupina u stresnim uslovima BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Stojilović Tamara Uticaj hibrida na prinos suncokreta BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Šehić Maid Mogućnost veće proizvodnje stočne mrkve u BiH BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Jevtić Ivan Analiza uzoraka i rezultata proizvodnje pšenice u preduzeću Biogas energy iz Ilandže BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Vlačić Nikola Stanje i mogućnosti unapređenja govedarstva na teritoriji Semberije BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Maksimović Slaviša Stanje i mogućnosti unapređenja govedarske proizvodnje BiH Bijeljina  Autor 2021 S, Ć ZR,TG Poljoprivredna proizvodnja
Ninković Branka Odgovornost medicinske sestre usljed stručne greške BiH Bijeljina  Autor 2021 S, Ć ZR,TG Sestrinstvo
Živanović Milena Uticaj telesnog vežbanja na zdravlje BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Sestrinstvo
Mišić Ivana Motivacija i zadovoljstvo zdravstvenog radnika BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Sestrinstvo
Vasić- Ilić Danijela Mentalna higijena i značajni faktori mentalnog zdravlja BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Sestrinstvo
Srdija Kristina Regulacija krvnog pritiska BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Sestrinstvo
Radojević Slobodanka Zdravstveno osiguranje i lokalnim zajednicama BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Sestrinstvo
Delić-Jovičić Tihomir  Lične vještine zdravstvenih radnika menadžera u rješavanju konflikata BiH Bijeljina  Autor 2021 S, L ZR,TG Sestrinstvo

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.