Skip to main content

Stručne službe

Studentska služba

Ime i Prezime

Rukovodilac

Gordana Nenadić

Kontakti:

tel: +387 55 351 222
      +387 55 350 150

e-mail: gordana.studentska@ubn.rs.ba

Služba za računovodstveno-finansijske poslove

Ime i Prezime

Rukovodilac

Emina Gruhonjić

Kontakti:

tel: +387 55 355 501

e-mail: racunovodstvo@ubn.rs.ba

IT Služba

Ime i Prezime

Rukovodilac

Vladimir Vučinić

Kontakti:

tel: +387 55 355 510

e-mail: administrator@ubn.rs.ba

Služba za marketing i odnose sa javnošću

Ime i Prezime

Rukovodilac

Brankica Milovanović

Kontakti:

tel: +387 55 355 510

e-mail: info@ubn.rs.ba

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.