Skip to main content

Uspješan nastup tima Univerziteta „Bijeljina“ na „VIRAL“ hackathonu

U konkurenciji nekoliko timova Univerziteta koji su učesnici „VIRAL“ projekta u Banja Luci je od 20. do 22. maja održano studentskog takmičenje u inovativnim rješenjima - Hackathon. S ponosom ističemo da je tim studenata Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta „Bijeljina“ osvojio prvu nagradu  i time na najbolji način predstavio našu ustanovu i kolege nastavnike i studente.


Posebna zahvalnost pripada vođi tima studenata „Full Stack“ Stevanu Perkoviću kao i njihovom nastavniku-mentoru doc. dr Aleksandru Životiću.

Galerija

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.